Navigatie

Bezichtigingen:

In 2019 januari t/m maart: woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
In 2019 april t/m juni: woensdag-, donderdag-, vrijdag,- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Torenbeklimming niet mogelijk.

Vieringen:

zie www.sintvitusparochie.nl


facebook     twitter     instagram     email

Bonifatiuskerk in de media


23 september 2018 Huis aan Huis Leeuwarden

Ate Damstra halve eeuw secretaris Bonifatiuskerk

restauratie spits

LEEUWARDEN - Ing. Ate K. Damstra (1939) heeft vijftig jaar lang als bestuurder gestreden voor het behoud van de St. Bonifatiuskerk (1884, Pierre Cuypers) voor de stad Leeuwarden. Op 29 september zal om 15.30 uur op feestelijke wijze afscheid van hem worden genomen in deze prachtige kerk.

Damstra zat van 1961–1969 in de jeugdgemeenteraad van Leeuwarden. Vanuit deze raad kwam het initiatief tot stand om in 1969 een Actiecomité tot behoud van de Bonifatiustoren op te richten. Ate Damstra maakte hier deel van uit. De toenmalige R.K. St. Bonifatiusparochie wilde de Bonifatiuskerk slopen wegens de hoge onderhoudskosten. Dit actiecomité, waar vele protestanten deel van uitmaakten, had als doel het gehele kerkcomplex te redden van de sloop. Op 21 oktober 1971 is het actiecomité omgezet in de Stichting Bonifatiustoren (StiBo). Ate Damstra werd secretaris van het bestuur en zal dat blijven tot najaar 2018. Daarbij opgeteld de jaren van het actiecomité, dan gaat het over een periode van maar liefst vijftig jaar. Op 18 april 1974 droeg de parochie de eigendom van kerk en pastorie over aan de stichting. De parochie huurt vervolgens (tot op heden) kerk en pastorie van de stichting voor een symbolisch bedrag.

Torenval
Op 3 januari 1976 blaast een orkaan de torenspits omver; in hetzelfde jaar krijgen kerk en pastorie de status van Rijksmonument. Na heel veel inspanningen van de stichting, met als drijvende kracht steeds Ate Damstra, wordt de toren in 1980 voorzien van een nieuwe spits. Ook in de jaren daarna hebben er vele zeer omvangrijke restauratieprojecten plaatsgevonden, waaronder restauratie van de door de orkaan beschadigde pastorie. Steeds was bij deze projecten Ate Damstra de spil: op zowel secretarieel, bouwkundig als financieel vlak. Tot op heden vinden er onder auspiciën van StiBo vele concerten plaats in de kerk; Damstra is daar organisatorisch bij betrokken. Ate Damstra heeft tijdens zijn secretariaat diverse boekjes en artikelen geschreven over de historische en bouwkundige aspecten van de kerk. Door zijn initiatieven vinden er nog steeds zomerrondleidingen plaats en is de kerk regelmatig opengesteld. (Henk Albers)

2 februari 2018 Leeuwarder Courant

Drie mannen en een kruis in bakje boven Leeuwarden

Bij de Leeuwarder Sint-Bonifatiuskerk stond vrijdag een enorme kraan opgesteld met een bakje eraan. Was er iets mis met de monumentale kerk?
De Leeuwarder Courant nam een kijkje en zag hoe het bakje met drie mannen erin weer veilig in de Amelandsstraat ‘landde’. Er was zeker iets mis, maar nu is alles weer goed, vertelde ‘inzittende’ Ate Damstra van de Stichting Bonifatiustoren Leeuwarden.
De kerk is voorzien van verschillende torens. Met eentje hiervan, de zogeheten vieringtoren was iets loos: het kruis op de top was hard aan onderhoud toe. Dit kruis is vorig jaar verwijderd en daarna opgeknapt. Vrijdag kon het weer op de toren worden gezet. Bij deze klus op tientallen meters hoogte werd op het laatste nippertje nog ontdekt dat er een extra klusje aan de bliksemafleider noodzakelijk was. Ook dat werd meteen gefixt.
Dat het monumentale bouwwerk van Pierre Cuypers nog altijd overeind staat, is een klein wondertje. Een halve eeuw geleden neigde de katholieke gemeenschap ertoe om de kerk te slopen voor nieuwbouw. Later waaide ook de spits er nog af. Toch werd de kerk met Leeuwardens hoogste kerktoren uiteindelijk hersteld en gerestaureerd.

29 april 2016 Cobouw

Restauratie op 80 meter hoogte

restauratie spits

Op ruim 80 meter hoogte werkt leidekker Gerrit de Hek aan de Bonifatiustoren in Leeuwarden. Samen met Robert Schiltz herstelt hij de schade die een storm drie jaar geleden aanrichtte. Zo lang steggelde de beheerstichting met de verzekeringsmaatschappij over de uitkering.
De beide medewerkers van De Hek Dakwerken in Drachten kunnen nu eindelijk aan slag. Zij herstellen het lood van de toren, dat ook wordt aangeklopt, en vervangen een deel van de leien of zetten die opnieuw vast. Bovendien vervangen zij verrot hout.
Het is een bijzondere klus aan de driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl. De toren zelf knakte tijdens de Capella-orkaan op 3 januari 1976, is drie jaar later herbouwd en in 2006 weer ingrijpend gerestaureerd. (foto Alex J. de Haan)

4 oktober 2015 Leeuwarder Courant

Nieuwe pinakel voor Sint-Bonifatiuskerk

plaatsen natuursteen

LEEUWARDEN - De pinakel die tijdens de storm in 2013 was afgebroken, werd vrijdag herplaatst op de Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden.
De pinakel, een kerktorenornament, was niet het enige onderdeel van de kerk dat sneuvelde tijdens de oktoberstorm. "De kerkgoot en een tuinmuur moesten ook hersteld worden. In totaal bedroeg de schade 65.000 euro", vertelt Ate Damstra, opdrachtgever en lid van de stichting Bonifatiustoren.
Omdat de schade een verzekeringskwestie betrof, duurde het twee jaar voordat de toren in ere hersteld kon worden. Het is niet de eerste keer dat de Sint-Bonifatiuskerk beschadigd is tijdens een storm. In 1976 waaide de torenspits van de kerk af. (foto LC/Arodi Buitenwerf)

5 december 2014 Huis aan Huis

Slechte staat orgel Bonifatiuskerk dwingt tot renovatie

LEEUWARDEN – De Titus Brandsma Parochie wil het hoofdorgel van de Bonifatiuskerk renoveren.
Met dit plan is een bedrag van 380.000 euro gemoeid. De financiering is echter nog niet rond.
Dat het orgel de gewenste opknapbeurt krijgt, is nodig. Het in 1899 gebouwde instrument verkeert namelijk in slechte staat.
Eind november werd het orgel door het Leeuwarder college van b. en w. aangewezen als gemeentelijk monument.
Het orgel van de Leeuwarder orgelbouwer Firma C.B Adema en Zonen werd in 1942 ingrijpend aangepast door orgelbouwer Verschueren.
De aanwijzing tot monument betekent een belangrijke stimulans voor de parochie voort te gaan met de geldwervingsactie, zegt de Titus Brandsma Parochie.

21 december 2013 Leeuwarder Courant

Russische koorzang op olympisch niveau

LEEUWARDEN - Verbaasde blikken, verwachtingen die naar het zich liet aanzien werden overtroffen - soms leek het of het publiek de adem inhield. Het Capella Koor St. Petersburg onder leiding van de breekbare Vladislav Chernushenko stelde absoluut niet teleur. Met zijn boetseerbewegingen verleidde Chernushenko het vijftigtal zangers tot imponerende accuratesse. Of het nu om meditatieve passages ging of om meer opzwepende, alles bleek even secuur afgewogen.
Geen naadje viel er te ontdekken in de soms duizelingwekkende klankweefsels die de zangers genereerden. Ook met de vele solisten uit het koor was weinig mis. Vrijwel ieder nummer had een solopartij, waardoor het koor regelmatig een begeleidende rol kreeg toebedeeld, maar dan wel dat van een hoogwaardig kamerorkest met fluwelen strijkers, zacht zoemend, neuriënd en soepel schakelend tussen toonsoorten en in dynamiek.
Een nummer van klankmagiër Georgy Sviridov met een sopraan solo vanaf de kansel klonk ronduit hemels. Evenals een melancholisch werkje van Zoran Mulic, waarin vier solisten het voortouw namen. Alleen een lichte bas, ingezet in een nummer van Pavel Chesnokov, probeerde meer uit zijn stem te halen dan er in zat. Een uitzondering.
Ook toen men zich op de weelderig gearrangeerde volksliederen stortte, bleef de kwaliteit bewaard. Uitbundigheid was er alleen bij het slotnummer, bij fans van Iwan Rebroff bekend onder de titel 'Mit der troika'. In de voorgaande nummers van dit programmaonderdeel bleef de fijnproeverij open. Men beleefde 'De twaalf rovers' met een imposante kelder diepe bas als solist. En de langgerekte hoge noot in de tenorsolo in 'Korobeiniki' werd zelfs nog voor de slotnoot beloond met veel applaus. St.Petersburg leverde een prestatie op olympisch niveau. Het publiek spekte de giftenpot van Serious Request met ruim € 1.000,--. (RUDOLF NAMMENSMA)

15 april 2013 Leeuwarder Courant

Facelift rond Leeuwarder Bonifatiuskerk

impressie omgeving

LEEUWARDEN - Het verkommerde gebied rond de Leeuwarder Bonifatiuskerk moet de komende jaren groener en uitnodigender worden. De gemeente wil met eigenaren en belanghebbenden plannen maken. Voor het Bonifatiusplein, het parkeerterrein aan de zuidkant van de kerk, bestaan al langer plannen voor woningbouw. Maar de gemeente vindt dat er meer nodig is. Want ook de Voorstreek, de winkelstraat om de hoek, glijdt af. ,,Het gebied moeten we gaan versterken”, zegt wethouder Henk Deinum (PvdA).
(foto LC)


Dinsdag 17 november 2009 Leeuwarder Courant

Oude kleuren herleven in Bonifatiuskerk

muurschilderingen

LEEUWARDEN - Schilder Gerard Buising heeft de precieze taak om de twee muurschilderingen in de Leeuwarder Bonifatiuskerk te restaureren. Door zouten in de wand is de verf letterlijk van de muur af gedrukt. Er hing dan ook al ruim 20 jaar een gordijn voor de schilderingen. Aanleiding voor de restauratie is het 125-jarig bestaan van de kerk komende zondag. De beheerder, Stichting Bonifatiustoren, vroeg extra geld aan donateurs voor de opknapbeurt. (Foto LC/Wietze Landman)


Maandag 11 augustus 2008 Leeuwarder Courant

Bronzen plaquette kerk weg

LEEUWARDEN - IJzerdieven hebben voor de derde maal hun slag geslagen bij de Bonifatiuskerk in Leeuwarden. Ze zijn onlangs aan de haal gegaan met een bronzen plaquette van het Prins Bernhardfonds. Het plaatje is ongeveer 15 centimeter breed en weegt bijna niets.

Eind november vorig jaar stalen dieven de bronzen leuningen bij de hoofdingang. Kort daarvoor verdween 8 meter draad van de bliksemafleiding. De Stichting Bonifatiustoren kreeg het schildje na de restauratie van het Titus Brandsmahuis in 1998.


Maandag 21 januari 2002 Friesch Dagblad

Willibrordkamer

Willibrordkamer

De Willibrordkamer. Dat is de nieuwe naam voor de zogenaamde bijsacristie (kleedruimte voor pastoor en misdienaars) in de Leeuwarder Bonifatiuskerk. Onlangs heeft deze kamer een metamorfose ondergaan. Was de bijsacristie tot nu toe een soort rommelhok, nu is de ruimte ingericht voor het houden van gesprekken. Een paar gebrandschilderde ramen uit het voormalige Jozefpension konden opnieuw geplaatst worden. De naam Willibrordkamer verwijst naar de voormalige Willibrordstatie aan de voormalige Koornmarkt (nu Voorstreek), die mede ten grondslag ligt aan de huidige Bonifatiusparochie. Na de Reformatie kende Leeuwarden jezuïetenstaties (schuilkerken). De Bonifatiusstatie was aan de Nieuwestad.
In 1853, bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in ons land, werden de toenmalige Bonifatius- en Willibrordstaties samengevoegd tot de nieuwe Bonifatiusparochie. "De Willibrordstatie is toch een van de zuilen waarop de Bonifatiusparochie rust. Alleen een schilderij van Willibrord in de voorhal van de kerk, en afkomstig uit die Willibrordstatie, herinnerde nog aan deze statie. We zijn nu blij dat we met deze naamgeving weer een gedeelte van het Bonifatius-kerkcomplex aan Willibrord kunnen wijden", aldus pastor Peter Bosma.

Vrijdag 18 januari 2002 Leeuwarder Courant

CDA-lijsttrekker Foka Haitsma bungelt aan toren Bonifatiuskerk

abseilen van de Bonifatiustoren

LEEUWARDEN - ,,O jee, als ik maar niet gelijk naar beneden donder.'' CDA-lijsttrekker Foka Haitsma kneep hem even, toen ze donderdagmiddag over de balustrade van de Leeuwarder Bonifatiustoren klom. Toch daalde de politica zonder veel dralen langs een touw af, van 40 meter hoogte. De stunt van Haitsma was het startsein van de campagne van het Leeuwarder CDA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. (foto LC/Niels Westra)


17 februari 1981 Leeuwarder Courant

Luidzolder wordt expositieruimte

cartoon expositiezolder

ontwerp & onderhoud KAD Leeuwarden © Stichting Bonifatiustoren