Navigatie

Bezichtigingen:

04 juli t/m 05 september 2018 op woensdag-, donderdag-, vrijdag- & zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten torenbeklimming € 1,50 p.p. Er worden op verzoek rondleidingen gegeven. Rondleidingfolders zijn in meerdere talen verkrijgbaar.


facebook     twitter     instagram     email

Nieuws

Op deze pagina brengen wij u op de hoogte van de meest recente wetenswaardigheden over de St. Bonifatiuskerk. Regelmatig komen er berichten bij of worden berichten gewijzigd. Hou deze pagina dus in de gaten.


Muziek tijdens openstelling kerk

Op zaterdag 21 april en zaterdag 28 april zal de klarinettist Peter Koetsveld uit Veenendaal tijdens de openstelling van de Sint Bonifatiuskerk spelen. Naast klarinettist is hij ook dirigent van gospelkoor Chananja.


Bezichtiging kerk

Naast de reguliere bezichtigingsdata van 04 juli t/m 05 september op de zaterdag- en woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur, is de kerk ook op donderdag- en vrijdagmiddagen in 2018 open voor publiek:

Vieringtoren

Op vrijdag 2 februari is het kruis op de vieringtoren teruggeplaats. Omdat dit kruis hoognodig aan restauratie toe was, is het vorig jaar verwijderd en naar de restaurateur gebracht.
Met behulp van een mobiele kraan van Kielstra kraanverhuur hebben de mensen van Leidekkersbedrijf de Hek het kruis op de spits van de vieringtoren teruggezet. Ook werd de bliksembeveiliging van deze toren hersteld.


Bevestiging ingepakt kruis aan kraan

Montage kruis op spits

Herstelde kruis vieringtoren

The Passion

passion logo

In verband met het evenement The Passion heeft de Titus Brandsmaparochie aangepaste openingstijden voor de Bonifatiuskerk en het Titus Brandsmahuis. Het programma is als volgt:

Donderdag 13 april:
  • 12.00-18.00 uur: open kerk met op elk heel uur een rondleiding langs de kruiswegstaties.
  • 18.00-20.00 uur: Inloop Titus Brandsma Huis (naast de Bonifatiuskerk).
  • 18.00-24.00 uur: Witte Donderdagviering met aansluitend wake in de Dominicuskerk (Harlingerstraat 26).
  • 20.30-22.00 uur: Rechtstreekse uitzending te bekijken van The Passion in het Titus Brandsma Huis (naast de Bonifatiuskerk). Hoog en droog, dicht op het spektakel.
  • 22.00-24.00 uur: Napraten en kaarsjes aansteken.
Vrijdag 14 april:
  • 13.00-17.00 uur: kerk open voor bezichtiging. Van 15.00-16.00 uur kruiswegviering, geen rondleiding mogelijk
Zaterdag 15 april:
  • 13.00-17.00 uur: kerk open voor bezichtiging.

Voor meer informatie zie: www.titusbrandsmaparochie.nl en www.thepassion.nl


Boekje over de gebrandschilderde ramen

Het stichtingsbestuur heeft naar aanleiding van een geslaagde rondleiding langs de gebrandschilderde ramen enkele jaren geleden besloten hierover een boekje uit te geven. Al de 34 gebrandschilderde ramen van de Sint Bonifatiuskerk zullen worden beschreven.
Het is de bedoeling ook een gedeelte te wijden aan gebrandschilderd glas in het algemeen. Hiermee wil de stichting deze waardevolle ramen promoten en de restauratieplannen een goede basis geven. De tekst is in principe klaar. Nu moet de vormgeving met veel foto’s nog gebeuren.


Restauratie stormschade

De gemetselde pinakel op de 2e omloop is na de bouwvak hersteld. De pinakel brak af tijdens de storm op 28 oktober 2013 en viel via het dak van de doopkapel op het kerkplein.
Op vrijdag 2 oktober jl. is het zandsteen topje van de pinakel teruggezet en de hangsteiger verwijderd. Ook de beschadigde dakgoot van de doopkapel is hersteld.


Hangsteiger aan de 2e omloop

Resten pinakel verwijderd tot bovenkant balustrade

Herstel pinakel door aannemer

Instagram

instagram logo

Wij hebben nu ook een Instagram account. Hebt u mooie foto's van de kerk gemaakt en wilt u deze met ons en de wereld delen? Dat kan. Voeg aan uw foto #bonifatiuskerk toe zodat we hem snel vinden. Wilt u onze foto's zien, log in op Instagram en zoek ons onder de naam "bonifatiuskerk".
Natuurlijk kan u uw foto's ook delen via onze Facebookpagina.


Twitter

twitter logo

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Bonifatiuskerk of over de komende evenementen die wij organiseren? Volg ons dan nu op Twitter via: www.twitter.com/bonifatiuskerk.


Stormschade

Op 28 oktober 2013 trok een stevig storm over Nederland waarbij helaas drie doden te betreuren zijn.
Het weer veroorzaakte naast overlast veel materiële schade aan natuur en gebouwen. Ook de Bonifatiuskerk kwam niet geheel ongeschonden de storm door. Rond het middaguur werd melding gemaakt van vallende stenen van de toren en na afzetting van het Bonifatiusplein en inspectie van de toren is gebleken dat een van de gemetselde pinakels op de tweede omloop was verdwenen. Deze pinakel is via het dak van de doopkapel op de grond terecht gekomen.
Er wordt zo spoedig mogelijk bouwkundig onderzoek gedaan naar de oorzaak van het afbreken van deze pinakel en ook zullen de overige pinakels worden gecontroleerd.
Hierna zal in overleg met betrokken partijen opdracht tot herstel worden gegeven.
In overleg met de gemeente zijn de parkeerplekken rondom de Sint Bonifatiuskerk (het Bonifatiusplein) afgesloten tot 29 oktober 12.00 uur.


beschadigde doopkapel

restanten pinakel

Doopkapel met beschadigd dak en dakgoot.

De restanten van de pinakel op het plein naast de toren

Gezocht: Angelusklok

Angelusklok 1894

Dit is de oorspronkelijke Angelusklok die tot 1943 in de vieringtoren van de kerk hing. Deze klok kreeg ergens in de provincie een functie als noodklok. De plaats hebben we niet kunnen achterhalen.
De klok is gegoten in 1894 en weegt 155kg. De diameter is 60cm Het opschrift luidt: "Petit & Fritsen me fuderum 31 Jan. 1894" en "Purissimum Cor B.M.V. sis salus et spes nostra nune et in hora mortis." "Leoverdiae XXXI m. Jan MDCCCXIV"
Weet u iets over het weghalen van de klok of weet u waar de klok nu hangt, dan kunt u via deze site contact met ons opnemen.


Op Facebook

facebook logo

Ook wij willen met de tijd meegaan en daarom hebben we sinds enige tijd onze eigen Facebookpagina.
Deze pagina is een shortlist van onze internetsite met o.a. foto's, evenementen, adresgegevens en "vind-ik-leuks". Maar er staan ook interessante verwijzingen op naar andere (monumenten) gerelateerde sites. Bekijk hem eens en "like-us".
Denk er wel om dat dit een aanvulling is op onze eigen site en geen vervangende site. U kunt de pagina vinden onder www.facebook.com/bonifatiuskerkleeuwarden.


Handzame Kerkgids

Enige tijd geleden is een boekje verschenen in de serie Kleine kerkgidsen over de Sint Bonifatiuskerk.
Het boekje bestaat uit 16 pagina's (geniet) met totaal 20 afbeeldingen in zwart-wit en kleur. Het formaat is 12 x 17cm. De prijs is slechts € 3,50 (excl. verzendkosten).
U kunt heb boekje bestellen via onze site of in de kerk kopen tijdens de reguliere rondleidingen.


Foto's gezocht

Omdat koper en brons tegenwoordig een hoge marktprijs hebben, zijn onderdelen van dit materiaal roversgoed geworden. Dit hebben wij helaas ook ondervonden. Dieven hebben de originele leuningen aan weerskanten van de hoofdingang van de kerk meegenomen. De metalen leuningen bij de hoofdentree zijn gestolen.
De stichting wil deze vervangen en heeft daarvoor foto's nodig waarop ze, liefst in detail, zijn afgebeeld.
Beschikt u over een foto waaraan wij iets kunnen hebben, neem dan even contact met ons op.

ontwerp & onderhoud KAD Leeuwarden © Stichting Bonifatiustoren