Navigatie

Bezichtigingen:

De Bonifatiuskerk is in 2021 t/m 30 juni op woensdag- & zaterdagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur.

Vieringen:

zie www.sintvitusparochie.nl


facebook     twitter     instagram     email

Nieuws

Op deze pagina brengen wij u op de hoogte van de meest recente wetenswaardigheden over de St. Bonifatiuskerk. Regelmatig komen er berichten bij of worden berichten gewijzigd. Hou deze pagina dus in de gaten.


Bezichtiging kerk

De Bonifatiuskerk is in 2021 van januari t/m juni op woensdag- en zaterdagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur.


Vieringen en parochie

Bent u op zoek naar informatie over kerkdiensten en parochie gerelateerde zaken dan kunt u hierover meer informatie vinden op www.sintvitusparochie.nl of u kunt contact opnemen met het kerkelijk bureau: 058-2120984.


Informatiefolder.

Wij hebben een nieuwe informatiefolder uitgebracht over de Bonifatiuskerk "de kathedraal van Friesland". Hier staat informatie in over de openstelling en over de huur van de kerk voor concerten, uitvoeringen of bijeenkomsten. U kunt de folder hier downloaden.


Adreswijziging secretariaat

Per 1 oktober 2018 wordt de nieuwe secretaris:
dhr. G.P.J. van Steijn
Sassingastins 50
8925 JN Leeuwarden


Afscheid secretaris (2)

foto huldiging

Ate Damstra heeft zaterdagmiddag het Leeuwarder Leeuwtje uitgereikt gekregen van locoburgemeester Hilde Tjeerdema (rechts).
Damstra heeft zich jarenlang ingezet voor de stichting Bonifatiustoren. Hij was in 1969 mede-initiatiefnemer van de oprichting van het actiecomité dat de Bonifatiustoren wilde behouden.
Destijds neigde de katholieke gemeenschap ertoe om de kerk te slopen voor nieuwbouw. Later waaide ook de spits er nog af. Toch werd de kerk met Leeuwardens hoogste kerktoren uiteindelijk hersteld en gerestaureerd.
Damstra was altijd de spin in het web bij de projecten rondom de Bonifatiustoren. Hij schreef meerdere boeken over de historische en bouwkundige aspecten van de kerk. De Leeuwarder is nog altijd actief voor de Protestantse Wijkgemeente Huizum-Oost. (foto: Erik Krikke)


Afscheid secretaris (1)

Na bijna een halve eeuw nemen we afscheid van A.K. Damstra als onze secretaris. Het Friesch Dagblad had een interview met hem.


Vieringtoren

Op vrijdag 2 februari is het kruis op de vieringtoren teruggeplaats. Omdat dit kruis hoognodig aan restauratie toe was, is het vorig jaar verwijderd en naar de restaurateur gebracht.
Met behulp van een mobiele kraan van Kielstra kraanverhuur hebben de mensen van Leidekkersbedrijf de Hek het kruis op de spits van de vieringtoren teruggezet. Ook werd de bliksembeveiliging van deze toren hersteld.


Bevestiging ingepakt kruis aan kraan

Montage kruis op spits

Herstelde kruis vieringtoren

Gezocht: Angelusklok

Angelusklok 1894

Dit is de oorspronkelijke Angelusklok die tot 1943 in de vieringtoren van de kerk hing. Deze klok kreeg ergens in de provincie een functie als noodklok. De plaats hebben we niet kunnen achterhalen.
De klok is gegoten in 1894 en weegt 155kg. De diameter is 60cm Het opschrift luidt: "Petit & Fritsen me fuderum 31 Jan. 1894" en "Purissimum Cor B.M.V. sis salus et spes nostra nune et in hora mortis." "Leoverdiae XXXI m. Jan MDCCCXIV"
Weet u iets over het weghalen van de klok of weet u waar de klok nu hangt, dan kunt u via deze site contact met ons opnemen.


Handzame Kerkgids

Enige tijd geleden is een boekje verschenen in de serie Kleine kerkgidsen over de Sint Bonifatiuskerk.
Het boekje bestaat uit 16 pagina's (geniet) met totaal 20 afbeeldingen in zwart-wit en kleur. Het formaat is 12 x 17cm. De prijs is slechts € 3,50 (excl. verzendkosten).
U kunt heb boekje bestellen via onze site of in de kerk kopen tijdens de reguliere rondleidingen.


Foto's gezocht

Omdat koper en brons tegenwoordig een hoge marktprijs hebben, zijn onderdelen van dit materiaal roversgoed geworden. Dit hebben wij helaas ook ondervonden. Dieven hebben de originele leuningen aan weerskanten van de hoofdingang van de kerk meegenomen. De metalen leuningen bij de hoofdentree zijn gestolen.
De stichting wil deze vervangen en heeft daarvoor foto's nodig waarop ze, liefst in detail, zijn afgebeeld.
Beschikt u over een foto waaraan wij iets kunnen hebben, neem dan even contact met ons op.

ontwerp & onderhoud KAD Leeuwarden © Stichting Bonifatiustoren