Navigatie

Bezichtigingen:

2024: woensdag- & zaterdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur.

Vieringen:

zie www.sintvitusparochie.nl


facebook     twitter     instagram     email

Architectuur & geschiedenis


De St. Bonifatiuskerk als neogotisch monument

De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden werd in 1882/84 gebouwd naar een ontwerp van Dr.P.J.H.Cuypers (1827 - 1921) , die wordt beschouwd als de belangrijkste bouwmeester uit de neogotiek. Met deze kerk ontstond dan ook een van zijn belangrijkste werken.

plattegrond kerk
Plattegrond kerk

De kerk is gelegen aan het Bonifatiusplein in het centrum binnen de stadsgrachten. Het is een driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl. Het middenschip is over het koor gemeten 75 meter lang en over de transepten 33 meter breed. Het koor heeft een bijzonder lage apsis met tentdak, omsloten door een smalle omgang. De toren is met zijn 85 meter hoogte van verre te zien. De kerktoren wordt bekroond door een hoge houten spits. De westelijke pastorie, het Titus Brandsma Huis geheten, is een gebouw met de allure van een bisschoppelijk paleis. Het werd ook als zodanig gebouwd, alleen het bisdom werd uiteindelijk in Groningen gevestigd.

Westpastorie

De vroegere westpastorie werd tegelijk met de kerk in 1882 gebouwd onder architectuur van P.J.H.Cuypers. Het gebouw telt 29 vertrekken en heeft diverse bestemmingen gehad. Zo was er van 1887 tot 1935 het Bonifatius ziekenhuis gevestigd. Daarnaast vonden er een lerarenopleiding en een opvanghuis onderdak.

Vanaf 1994 fungeert het onder de naam Titus Brandsma Huis als centrum voor verschillende parochiële activiteiten. Ook heeft de Stichting Bonifatiustoren er haar kantoor en vergaderruimte. Het gebouw is sinds 1974 eigendom van de stichting en werd in 1984 op de lijst van beschermde monumenten geplaatst. In 1998 werd de restauratie voltooid, waarmee de stormschade door de val van de toren in 1976 werd hersteld.

Westpastorie vanuit de tuin

Oostpastorie

De oostelijke pastorie kwam in 1887 gereed, nadat was gebleken, dat de westelijke pastorie te groot was. Het ontwerp was van J.D.v.d.Weide, een leerling van eerder genoemde Cuypers. Met oorspronkelijk 13 vertrekken was dit gebouw aanmerkelijk kleiner dan de eerste pastorie. Het gebouw was bedoeld voor de huisvesting van de geestelijken van de parochie. Later werd het zusterhuis en tegenwoordig zijn er appartementen in ondergebracht. Deze voormalige pastorie is geen eigendom van de stichting.

Oostpastorie vanuit de tuin

Botsing vliegtuig met toren

Op 27 december 1947 vertrok een Douglas C-47A-5-DK met registratiecode PH-TCV van Schiphol voor een burgervlucht naar Leeuwarden en Eelde. Aan boord waren 10 passagiers en 5 bemanningsleden. De verwachte aankomsttijd was 12.40 uur en het weer rond Leeuwarden was op dat moment slecht; zware regen en laaghangende bewolking op 100m hoogte.
Boven Leeuwarden werd een verkeerde landingsprocedure ingezet doordat de piloot de vliegbasis niet kon zien. Na het optrekken van het landingsgestel raakte de linker vleugel de spits van de Bonifatiustoren. De buitenste 3 meter van de vleugel brak af.
De piloten konden het toestel in de lucht houden en maakten bij Boksum (ten zuiden van de stad) een noodlanding. Het toestel schoof op de buik door drie greppels en verloor beide propellers. Er vielen geen doden en gewonden.

Bron: Brokkenboek 1945-1955 / H.Dekker, H.Wadman + Dakota : DC-3/C47's onder Nederlandse vlag. Bron foto's onbekend

Het toestel na de noodlanding

De zwaar beschadigde vleugel

ontwerp & onderhoud KAD Leeuwarden © Stichting Bonifatiustoren