Navigatie

Bezichtigingen:

2024: woensdag- & zaterdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur.

Vieringen:

zie www.sintvitusparochie.nl


facebook     twitter     instagram     email

ANBI

De Stichting Bonifatiustoren is per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen met betrekking tot schenkingen, successie en aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Het RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 003.747.335.
De voor ANBI instellingen verplichte publicatie kunt u hier als pdf document downloaden.

Jaarverslag & jaarcijfers

Als ANBI instelling publiceren wij verder de volgende gegevens:

Donateur worden

De Stichting Bonifatiustoren is een van de eerste particuliere monumentenstichtingen van ons land en werd in het leven geroepen om de voorgenomen afbraak van het monument te voorkomen. Dit kon alleen door de kerk en de pastorie in eigendom over te nemen. De stichting telt momenteel ongeveer 400 donateurs, die ons in staat stellen de statutaire doelstellingen na te komen. In een tijd van teruglopende subsidies zijn donateurs van groot belang voor een stichting als de onze. U kunt ons hierbij ook helpen door als donateur toe te treden met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,00. U ontvangt van ons niet alleen het jaarlijkse verslag van onze werkzaamheden, ook houden wij u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en activiteiten in de kerk.

U kunt u aanmelden door een briefje te sturen naar het secretariaat of door middel van het contactformulier. Na ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij deze en sturen u een acceptgiroformulier.

Giften

De instandhouding van ons beeldbepalende rijksmonument kost veel geld. Graag zouden we u als donateur verwelkomen maar een gift is natuurlijk ook altijd een welkome bijdrage in de kosten die we moeten maken.
Uw gift is, onder voorwaarden, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en omdat het onder de culturele Anbi instellingen valt, wordt uw aftrekpost met 25% verhoogd.
U kunt uw gift overmaken via ons rekeningnummer: IBAN NL50 RABO 0132 9735 45 t.g.v. Stichting Bonifatiustoren.

ontwerp & onderhoud KAD Leeuwarden © Stichting Bonifatiustoren