Navigatie

Bezichtigingen:

2024: woensdag- & zaterdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur.

Vieringen:

zie www.sintvitusparochie.nl


facebook     twitter     instagram     email

Nieuws

Op deze pagina brengen wij u op de hoogte van de meest recente wetenswaardigheden over de St. Bonifatiuskerk. Regelmatig komen er berichten bij of worden berichten gewijzigd. Hou deze pagina dus in de gaten.


Bezichtiging kerk

De Bonifatiuskerk is in 2024 geopend op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.


Adreswijziging secretariaat

Per 1 september 2022 wordt de nieuwe secretaris:
dhr. F. Jansen
Bleekhof 167
8921 ME Leeuwarden


Inzegening en concert gerestaureerde Adema-orgel

Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn op zondag 11 september a.s. bij de plechtige inzegening van het orgel en/of het feestelijk concert dat die middag wordt gehouden.

Het programma van 11 september a.s. luidt als volgt:
11.00 uur: Pontificale Hoogmis in de St. Bonifatiuskerk te Leeuwarden waarin de bisschop van Groningen-Leeuwarden, Mgr. dr. C.F.M. van den Hout het orgel zal inzegenen. De Cantores o.l.v. Hendrikje van den Berg zullen van Flor Peeters de Missa in honorem Reginae Pacis ten gehore brengen.

15.00 uur: Feestelijk inspeelconcert. Diverse organisten zullen het orgel bespelen waarbij zangers en instrumentalisten hun medewerking verlenen.
Tijdens dit concert zal het nieuwe orgelboek 'Een prachtig werk' ten doop worden gehouden. Het boek behandelt de orgelgeschiedenis van de St. Bonifatiuskerk en is geschreven door dr. Ton van Eck, drs. Victor Timmer en prof. Sible de Blaauw. Het boek is in de kerk te koop.

foto orgelboekje

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u bij inzegening en/of concert aanwezig zou willen zijn. Een ieder is welkom en de toegang tot viering en concert is uiteraard vrij.

Namens de orgelcommissie van de Sint-Vitusparochie, Titus Hoogslag, voozitter.


Restauratie Adema-orgel voltooid

Het hoofdorgel op de koorzolder van de Bonifatiuskerk, dat eigendom is van de parochie, verkeerde in zeer slechte staat. Het orgel is in 1899 vervaardigd door de Leeuwarder gebroeders Adema maar ingrijpend aangepast door Verschueren in 1942.
Na vele uiteenlopende plannen is het Adema orgel nu zo veel mogelijk teruggebracht naar de oorspronkelijke opzet maar uitgebreid met extra stemmen. De elektro-pneumatiek is verwijderd en heeft plaats gemaakt voor een mechanische aansturing. Ook zijn vele Verschuerenpijpen vervangen door Ademapijpen. Het aantal registers is uitgebreid tot 39. Het project heeft al met al zo’n 15 jaar geduurd.
Inmiddels is het orgel opgeleverd en wordt het gebruikt tijdens diensten en concerten. De inzegening en feestelijke ingebruikneming zijn voorzien later in 2022.
Kerk, stad en provincie beschikken nu over een zeer toonaangevend romantisch orgel, dat zich in het bijzonder heel goed leent voor het Franse orgelrepertoire.

Voor een beeld- en geluidsfragment van het nieuwe orgel: SAD MM - ADEMA orgel Bonifatiuskerk Leeuwarden
Voor meer informatie over dit orgel: www.ademaorgelleeuwarden.nl


Medewerkers gezocht!!

De Stichting Bonifatiustoren (StiBo), opgericht in 1971, bestaat dit jaar 50 jaar.
Haar doelstelling is kortweg kerk en toren in goede staat te houden als sieraad voor de stad. Daar komt veel bij kijken. De komende jaren dienen alle goten te worden vernieuwd en vochtproblemen te worden aangepakt. Ook is er het plan de glas-in-lood ramen te restaureren: een buitengewone kostbare operatie. Het gebied rondom de kerk (Amelandskwartier) zal groener worden en aan bouwkundige kwaliteit winnen als gevolg van een gemeentelijke herinrichting. Daarbij speelt de kerk een centrale rol.

Om inkomsten te verwerven wordt de kerk verhuurd voor concerten e.d. Ook dragen donateurs een steentje bij en zijn er rondleidingen. Hoofdhuurder van de kerk is de parochie met wie StiBo nauw samenwerkt, ofschoon zij geen juridische binding heeft met de parochie.
Het bestuur van de stichting telt momenteel 6 leden en er zijn twee vacatures. Graag komen we in contact met mensen die enthousiasme hebben voor het werk van StiBo en bereid zijn als bestuurslid de handen uit de mouwen te steken.

Voor meer informatie over StiBo: blader gerust deze website door.
Ook kunt u contact opnemen met onze voorzitter Titus Hoogslag (06 10050387)


Vieringen en parochie

Bent u op zoek naar informatie over kerkdiensten en parochie gerelateerde zaken dan kunt u hierover meer informatie vinden op www.sintvitusparochie.nl of u kunt contact opnemen met het kerkelijk bureau: 06-82403680.


Informatiefolder.

Wij hebben een nieuwe informatiefolder uitgebracht over de Bonifatiuskerk "de kathedraal van Friesland". Hier staat informatie in over de openstelling en over de huur van de kerk voor concerten, uitvoeringen of bijeenkomsten. U kunt de folder hier downloaden.


Afscheid secretaris (2)

foto huldiging

Ate Damstra heeft zaterdagmiddag het Leeuwarder Leeuwtje uitgereikt gekregen van locoburgemeester Hilde Tjeerdema (rechts).
Damstra heeft zich jarenlang ingezet voor de stichting Bonifatiustoren. Hij was in 1969 mede-initiatiefnemer van de oprichting van het actiecomité dat de Bonifatiustoren wilde behouden.
Destijds neigde de katholieke gemeenschap ertoe om de kerk te slopen voor nieuwbouw. Later waaide ook de spits er nog af. Toch werd de kerk met Leeuwardens hoogste kerktoren uiteindelijk hersteld en gerestaureerd.
Damstra was altijd de spin in het web bij de projecten rondom de Bonifatiustoren. Hij schreef meerdere boeken over de historische en bouwkundige aspecten van de kerk. De Leeuwarder is nog altijd actief voor de Protestantse Wijkgemeente Huizum-Oost. (foto: Erik Krikke)


Afscheid secretaris (1)

Na bijna een halve eeuw nemen we afscheid van A.K. Damstra als onze secretaris. Het Friesch Dagblad had een interview met hem.


Vieringtoren

Op vrijdag 2 februari is het kruis op de vieringtoren teruggeplaats. Omdat dit kruis hoognodig aan restauratie toe was, is het vorig jaar verwijderd en naar de restaurateur gebracht.
Met behulp van een mobiele kraan van Kielstra kraanverhuur hebben de mensen van Leidekkersbedrijf de Hek het kruis op de spits van de vieringtoren teruggezet. Ook werd de bliksembeveiliging van deze toren hersteld.


Bevestiging ingepakt kruis aan kraan

Montage kruis op spits

Herstelde kruis vieringtoren

Gezocht: Angelusklok

Angelusklok 1894

Dit is de oorspronkelijke Angelusklok die tot 1943 in de vieringtoren van de kerk hing. Deze klok kreeg ergens in de provincie een functie als noodklok. De plaats hebben we niet kunnen achterhalen.
De klok is gegoten in 1894 en weegt 155kg. De diameter is 60cm Het opschrift luidt: "Petit & Fritsen me fuderum 31 Jan. 1894" en "Purissimum Cor B.M.V. sis salus et spes nostra nune et in hora mortis." "Leoverdiae XXXI m. Jan MDCCCXIV"
Weet u iets over het weghalen van de klok of weet u waar de klok nu hangt, dan kunt u via deze site contact met ons opnemen.


Handzame Kerkgids

Enige tijd geleden is een boekje verschenen in de serie Kleine kerkgidsen over de Sint Bonifatiuskerk.
Het boekje bestaat uit 16 pagina's (geniet) met totaal 20 afbeeldingen in zwart-wit en kleur. Het formaat is 12 x 17cm. De prijs is slechts € 3,50 (excl. verzendkosten).
U kunt heb boekje bestellen via onze site of in de kerk kopen tijdens de reguliere rondleidingen.


Foto's gezocht

Omdat koper en brons tegenwoordig een hoge marktprijs hebben, zijn onderdelen van dit materiaal roversgoed geworden. Dit hebben wij helaas ook ondervonden. Dieven hebben de originele leuningen aan weerskanten van de hoofdingang van de kerk meegenomen. De metalen leuningen bij de hoofdentree zijn gestolen.
De stichting wil deze vervangen en heeft daarvoor foto's nodig waarop ze, liefst in detail, zijn afgebeeld.
Beschikt u over een foto waaraan wij iets kunnen hebben, neem dan even contact met ons op.

ontwerp & onderhoud KAD Leeuwarden © Stichting Bonifatiustoren