Navigatie

Bezichtigingen:

2023: woensdag- & zaterdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur.

Vieringen:

zie www.sintvitusparochie.nl


facebook     twitter     instagram     email

Copyrights / disclaimer

Copyright © Stichting Bonifatiustoren, Leeuwarden, Nederland
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stichting Bonifatiustoren aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Deze website bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Stichting Bonifatiustoren kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

Copyright © Stichting Bonifatiustoren, Leeuwarden, The Netherlands
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

AVG bestuursbesluit en privacyverklaring

De door het bestuur van de Stichting Bonifatiustoren vastgestelde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de privacyverklaring kunt u hier als pdf document lezen / downloaden.

ontwerp & onderhoud KAD Leeuwarden © Stichting Bonifatiustoren